Nasze adresy

Dysponujemy dwoma adresami Wirtualnego Biura,
które podlegają pod następujące urzędy:

Wirtualne Biuro Mokotów ul. Chocimska 3A, 00-791 Warszawa

 Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów
ul. Postępu 16A, 02-676 Warszawa
tel.: (22) 50-20-000,

  Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
Tel.: 22 565 14 00

  ZUS
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

  Krajowy Rejestr Sądowy
XIII Wydział KRS
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

  Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel.: (22) 464 20 00

Wirtualne Biuro Targówek ul. Tużycka 8 lok.6 03-683 Warszawa

 Urząd Skarbowy Warszawa Targówek,
ul. Dąbrowszczaków 14, 03-482 Warszawa Targówek
tel.: (22) 33 91 200

 Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa,

  ZUS
ul. 11 Listopada 15A, 03-446 Warszawa

  Krajowy Rejestr Sądowy
XIII Wydział KRS
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

  Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel.: (22) 464 20 00W przypadku pytań prosimy o kontakt:

biuro@friendlyoffice.pl
tel.22 618 07 37
tel.kom.575 220 327